ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΙΟΥ – ‘Ερως και ψυχή

Τους δρόμους πήρε ο έρωτας το γιατρικό για να ‘βρει,
να σώσει την αγάπη του, να σώσει την ψυχή του.
Μέχρι τον Όλυμπο έφτασε βοήθεια να ζητήσει.
Κι εκεί το δωδεκάθεο εσήκωσε τα χέρια.
Το γιό μου, μη βοηθήσετε, πρόσταξε η Αφροδίτη,
αφήστε την πανέμορφη ψυχή να ξεψυχήσει.
Κι όπως η κόρη πέθαινε τρελλάθηκεν ο έρως, 
στα χέρια του την τύλιξε, τη φίλησε με πάθος, 
κρατήσου  ταίρι μου ακριβό, το γιατρικό το βρήκα,
με το δικό μου το φιλί θα σε ξαναναστήσω.
Κι απ’ το φιλί του έρωτα η ψυχή ξαναγεννήθει.

αυτός είναι με λίγα έμμετρα δικά μου λόγια,
ο μύθος πίσω απ’ το ωραίο γλυπτό του Αntonio Canova,
”Έρως και Ψυχή”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s