ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – Φως το φιλί σου

Φως το φιλί σου
Βάσανο μεγάλο
η αργή σου απάντηση.
Μα κάθε σου επιθυμία
ας είναι διαταγή.
Υποταγή στη γοητεία σου.
Ελπίδα το χάιδεμά σου.
Φως το φιλί σου.
Βάλσαμο οι λέξεις σου.
Απόλαυση η αρχοντιά σου.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s